DotacjeSportowe.pl

Poznajmy się

i razem osiągnijmy sukces

Poznajmy się

i razem osiągnijmy sukces

Poznajmy się lepiej

Nazywam się Łukasz Korniów. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Sportu we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Organizacją Sportową. Jestem przedsiębiorcą i pomysłodawcą marki DotacjeSportowe.pl, której misją jest pozyskiwanie środków finansowych dla klubów sportowych. Byłem prelegentem na szkoleniach biznesowo – sportowych organizowanych przez Partnerskie Kluby Biznesu oraz Europejskie Forum Regionalnego Sportu.

Od 8 lat pomagam klubom i organizacjom sportowym skuteczniej i efektywniej wykorzystywać ich zasoby i możliwości, a w swojej pracy łączę doradztwo z elementami coachingu.

Od początku działalności wraz z moim zespołem pozyskaliśmy blisko 8 000 000 złotych z środków publicznych dla klubów sportowych z całego kraju.

Obsługujemy programy

Procedura współpracy

Znamy problemy z jakimi borykają się przedstawiciele klubów sportowych na co dzień. Dlatego jasno określamy zasady od samego początku. Wierzymy, że otwarcie nazywane intencje, emocje i interesy pozwalają zbudować relację i spełnić stawiane przed nami oczekiwania.

Poznaj cztery kroki, które dzielą twój klub sportowy od dodatkowych środków na realizację zaplanowanych działań:

  • Wypełnij formularz informacyjny

  • Zapoznaj się z analizą i propozycją

  • Podpisz umowę o współpracy

  • Realizuj cele dzięki dofinansowaniu

Zadania zrealizowane dzięki dofinansowaniu

Nasza działalność edukacyjna

Poznajmy się

Podstawą każdej współpracy jest relacja. Zbudujmy ją podczas rozmowy i wspólnie zadbajmy o Twój klub sportowy

Poznajmy się

Podstawą każdej współpracy jest relacja. Zbudujmy ją podczas rozmowy i wspólnie zadbajmy o Twój klub sportowy