Rządowy Program KLUB

Największy ogólnopolski program wspierania małych i średnich klubów sportowych.

Rządowy Program KLUB

Największy ogólnopolski program wspierania małych i średnich klubów sportowych.

Dla kogo? - wymogi formalne

O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje działające min. 3 lata w formie stowarzyszenia, prowadzące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które nie pozyskują więcej niż 200.000 PLN rocznie z pieniędzy publicznych.

 • Stowarzyszenie działające min. 3 lata
 • Prowadzi zajęcia dla grup do 18 roku życia
 • Nie pozyskuje więcej niż 200 000 zł z środków publicznych

Na co? - przeznaczenie dotacji

Obowiązkowym komponentem jest wynagrodzenie pracy trenerów. Ponadto można dofinansować zakup sprzętu lub organizację sportowego.

 • Wynagrodzenie pracy trenerów - do 9000 zł
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego - do 6000 zł
 • Organizacja obozu sportowego - do 6000 zł

Wymagane dokumenty

Aplikując do programu należy dołączyć wymagane dokumenty. Bez nich wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych.

 • Statut
 • Sprawozdanie finansowe za 2022r.
 • Wypis z KRS lub ewidencji Starosty
 • Oświadczenie o zgodności treści

Termin aplikowania i budżet

Budżet programu w edycji 2023 jest najwyższy w historii. Wnioski można składać wraz z początkiem marca. Operatorem Krajowym ponownie zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

 • 75.000.000 zł
 • nabór od 1 marca do 24 kwietnia 2023 r.
 • KZ Ludowe Zepoły Sportowe

Wymogi formalne

O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje działające min. 3 lata w formie stowarzyszenia, prowadzące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które nie pozyskują więcej niż 200.000 PLN rocznie z pieniędzy publicznych.

 • Stowarzyszenie działające min. 3 lata
 • Prowadzi zajęcia dla grup do 18 roku życia
 • Nie pozyskuje więcej niż 200 000 zł z środków publicznych

Przeznaczenie dotacji

Obowiązkowym komponentem jest wynagrodzenie pracy trenerów. Ponadto można dofinansować zakup sprzętu lub organizację sportowego.

 • Wynagrodzenie pracy trenerów - do 9000 zł
 • Zakup sprzętu sportowego do 6000zł
 • Organizacja obozu sportowego do 6000zł

Wymagane dokumenty

Aplikując do programu należy dołączyć wymagane dokumenty. Bez nich wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych

 • Statut
 • Sprawozdanie finansowe za 2022r.
 • Wypis z KRS lub ewidencji Starosty
 • Oświadczenie o zgodności treści

Termin aplikowania i budżet

Budżet programu w edycji 2023 jest najwyższy w historii. Wnioski można składać wraz z początkiem marca. Operatorem Krajowym ponownie zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

 • 75.000.000 zł
 • Nabór od 1 marca do 24 kwietnia 2023 r.
 • KZ Ludowe Zespoły Sportowe

Kluby, które korzystają z Programu KLUB

Twój klub spełnia wymogi formalne Programu KLUB?

Ustalmy to podczas wspólnej rozmowy.

small_c_popup

Czekamy na kontakt od Ciebie!

Porozmawiajmy!